Privacybeleid

Jonge Meesters Wilp hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en conform de privacywetgeving. Ook houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • Bezoekhistorie.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw kaartreservering
  • Om u te informeren over onze producten of diensten en wijzigingen daarin
  • Het vastleggen en analyseren van uw bezoek
  • Het beantwoorden van uw vragen of klachten
  • De uitvoering of toepassing van wetten.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van een overeenkomst en op grond van een gerechtvaardigd belang.

Ontvangers

Wij maken gebruik van een externe ticketservice-organisatie, OTicket. Deze organisatie verzorgt de online verkoop van kaarten voor onze concerten. Op de website van OTicket leest u hun privacybeleid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze medewerkers voor zover zij uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun vrijwilligersfunctie.

Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan anderen door voor commerciële doeleinden.

Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Hebt uw bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van Jonge Meesters Wilp ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 augustus 2020.

Vragen, feedback en klachten

Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid zijn welkom. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@jongemeesterswilp.nl.

Jonge Meesters Wilp is een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijk cultureel oogmerk en is als Nederlandse vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid gevestigd op de Kerkhofweg 17, 7231 RH WARNSVELD en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71780343.